koniec problemów z nauką

Tutaj nauczyciele wspierają uczniów
Zarejestruj się jako:

Jak to działa?

Uczeń

zgłasza zapotrzebowanie na opracowanie materiałów w okreslonym przez niego zakresie. I wystawia zapotrzebowanie na giełdę

Nauczyciel

Przygotowuje opracowanie w zadanym temacie i przesyła do ucznia "zajawkę" z proponowaną ceną za ten materiał

Uczeń

Wybiera opracowanie tematu które najlepiej odpowiada jego oczekiwaniom pod względem zarówno ceny jak i wartości merytorycznej

Uczeń

Płaci nauczycielowi, którego pracę wybrał z listy nadesłanych przez wszystkich nauczycieli prac.

Nauczyciel

Przesyła wybraną przez ucznia pełną wersję opracowania, którego dotyczyła licytacja, do ucznia który zgłosił zapotrzebowanie na materiał.

Nauczyciel

Przesyła wybraną przez ucznia pełną wersję opracowania, którego dotyczyła licytacja, do ucznia który zgłosił zapotrzebowanie na materiał.